May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
AGG May 1, 2024 0.295
BND May 1, 2024 0.214
BNDX May 1, 2024 0.089
TLT May 1, 2024 0.308
VCIT May 1, 2024 0.292
MUB May 1, 2024 0.261
VCSH May 1, 2024 0.249
JEPI May 1, 2024 0.326
VTEB May 1, 2024 0.131
BIL May 1, 2024 0.388
BSV May 1, 2024 0.202
MBB May 1, 2024 0.282
IEF May 1, 2024 0.271
LQD May 1, 2024 0.415
IUSB May 1, 2024 0.150
VGIT May 1, 2024 0.174
GOVT May 1, 2024 0.060
SHY May 1, 2024 0.262
JPST May 1, 2024 0.227
SGOV May 1, 2024 0.428
IGSB May 1, 2024 0.165
VGSH May 1, 2024 0.197
SHV May 1, 2024 0.464
TIP May 1, 2024 0.693
BIV May 1, 2024 0.228
VMBS May 1, 2024 0.148
HYG May 1, 2024 0.400
EMB May 1, 2024 0.361
PFF May 1, 2024 0.160
JEPQ May 1, 2024 0.431
IEI May 1, 2024 0.296
IGIB May 1, 2024 0.184
USHY May 1, 2024 0.210
VGLT May 1, 2024 0.193
MINT May 1, 2024 0.425
USIG May 1, 2024 0.185
SCHP May 1, 2024 0.208
SCHO May 1, 2024 0.167
JAAA May 1, 2024 0.274
SPTL May 1, 2024 0.086
VCLT May 1, 2024 0.323
SUB May 1, 2024 0.179
JNK May 1, 2024 0.539
SPIB May 1, 2024 0.122
SCHR May 1, 2024 0.149
STIP May 1, 2024 0.612
SPAB May 1, 2024 0.079
SPSB May 1, 2024 0.121
TLH May 1, 2024 0.349
SCHZ May 1, 2024 0.141
FLOT May 1, 2024 0.249
TFLO May 1, 2024 0.215
PULS May 1, 2024 0.223
SCHI May 1, 2024 0.189
SRLN May 1, 2024 0.312
SHYG May 1, 2024 0.237
SPTI May 1, 2024 0.085
ICSH May 1, 2024 0.221
GBIL May 1, 2024 0.458
SPMB May 1, 2024 0.062
SPHY May 1, 2024 0.154
VWOB May 1, 2024 0.307
SJNK May 1, 2024 0.160
SPTS May 1, 2024 0.102
BOND May 1, 2024 0.375
VUSB May 1, 2024 0.219
JMBS May 1, 2024 0.192
ISTB May 1, 2024 0.146
SHM May 1, 2024 0.073
EAGG May 1, 2024 0.151
TBIL May 1, 2024 0.218
TFI May 1, 2024 0.113
CWB May 1, 2024 0.084
HYLB May 1, 2024 0.183
JCPB May 1, 2024 0.208
BINC May 1, 2024 0.238
GVI May 1, 2024 0.284
ANGL May 1, 2024 0.151
HYD May 1, 2024 0.213
NEAR May 1, 2024 0.200
TOTL May 1, 2024 0.169
BILS May 1, 2024 0.417
CMF May 1, 2024 0.134
IBTE May 1, 2024 0.092
IBDR May 1, 2024 0.081
HYMB May 1, 2024 0.090
IBDQ May 1, 2024 0.079
JMST May 1, 2024 0.155
IBDP May 1, 2024 0.084
FLRN May 1, 2024 0.148
IBDS May 1, 2024 0.085
IBTF May 1, 2024 0.083
IGLB May 1, 2024 0.206
VNLA May 1, 2024 0.200
SLQD May 1, 2024 0.147
VAB.CA May 1, 2024 0.068
BITO May 1, 2024 1.681
ICVT May 1, 2024 0.141
EBND May 1, 2024 0.096
FLCB May 1, 2024 0.103
IBDT May 1, 2024 0.096
ITM May 1, 2024 0.100
TDTT May 1, 2024 0.173
BKAG May 1, 2024 0.145
FALN May 1, 2024 0.133
FLTR May 1, 2024 0.126
BBAG May 1, 2024 0.156
MUNI May 1, 2024 0.155
SPBO May 1, 2024 0.126
JMUB May 1, 2024 0.151
IBDU May 1, 2024 0.090
HYGV May 1, 2024 0.283
JPIE May 1, 2024 0.234
TIPX May 1, 2024 0.115
IGEB May 1, 2024 0.181
SPIP May 1, 2024 0.173
HYS May 1, 2024 0.600
XHLF May 1, 2024 0.209
RAVI May 1, 2024 0.333
IBTG May 1, 2024 0.076
CORP May 1, 2024 0.370
VSC.CA May 1, 2024 0.076
SUSC May 1, 2024 0.081
FPF May 1, 2024 0.138
BBHY May 1, 2024 0.251
QLTA May 1, 2024 0.161
YEAR May 1, 2024 0.220
IBDV May 1, 2024 0.080
VTC May 1, 2024 0.279
VSB.CA May 1, 2024 0.055
PYLD May 1, 2024 0.118
PREF May 1, 2024 0.071
BWX May 1, 2024 0.034
LDUR May 1, 2024 0.370
SUSB May 1, 2024 0.073
IBDW May 1, 2024 0.085
IBTH May 1, 2024 0.073
BNDW May 1, 2024 0.165
SPLB May 1, 2024 0.096
PSK May 1, 2024 0.180
FLGV May 1, 2024 0.078
GIGB May 1, 2024 0.183
LTPZ May 1, 2024 0.360
NYF May 1, 2024 0.120
AVIG May 1, 2024 0.170
JPLD May 1, 2024 0.194
APCB May 1, 2024 0.053
TDTF May 1, 2024 0.174
SCHQ May 1, 2024 0.121
MMIT May 1, 2024 0.077
JBBB May 1, 2024 0.302
IBDX May 1, 2024 0.099
MEAR May 1, 2024 0.158
JCPI May 1, 2024 0.207
BHYB May 1, 2024 0.307
EUSB May 1, 2024 0.126
AGZ May 1, 2024 0.304
JPMB May 1, 2024 0.206
ILTB May 1, 2024 0.200
HYDB May 1, 2024 0.276
GSST May 1, 2024 0.236
SMMU May 1, 2024 0.130
ULST May 1, 2024 0.171
VCEB May 1, 2024 0.225
XBIL May 1, 2024 0.216
IBHE May 1, 2024 0.137
IBMN May 1, 2024 0.044
FTHY May 1, 2024 0.130
TAFI May 1, 2024 0.065
IBTI May 1, 2024 0.072
STPZ May 1, 2024 0.150
MLN May 1, 2024 0.051
NBOS May 1, 2024 0.185
MMIN May 1, 2024 0.078
IBDY May 1, 2024 0.106
FLBL May 1, 2024 0.197
IBMM May 1, 2024 0.045
IBMO May 1, 2024 0.045
JSCP May 1, 2024 0.183
IBHD May 1, 2024 0.122
JPIB May 1, 2024 0.169
VTES May 1, 2024 0.243
TAXF May 1, 2024 0.154
CMBS May 1, 2024 0.133
CEMB May 1, 2024 0.181
IBMP May 1, 2024 0.049
GCOR May 1, 2024 0.146
XONE May 1, 2024 0.197
EMHY May 1, 2024 0.195
IGD May 1, 2024 0.050
FSD May 1, 2024 0.105
MUST May 1, 2024 0.049
SCHJ May 1, 2024 0.157
SKOR May 1, 2024 0.185
HYBB May 1, 2024 0.236
IBHF May 1, 2024 0.149
WIP May 1, 2024 0.290
LONZ May 1, 2024 0.350
UTWO May 1, 2024 0.174
FLCO May 1, 2024 0.080
HYEM May 1, 2024 0.085
CLOI May 1, 2024 0.275
DIAL May 1, 2024 0.067
AVSF May 1, 2024 0.188
BGRN May 1, 2024 0.154
BILZ May 1, 2024 0.456
NUBD May 1, 2024 0.064
SCMB May 1, 2024 0.148
SHYD May 1, 2024 0.049
IBMQ May 1, 2024 0.049
GNMA May 1, 2024 0.142
EMHC May 1, 2024 0.117
DMBS May 1, 2024 0.206
BKHY May 1, 2024 0.302
FLHY May 1, 2024 0.139
CLOA May 1, 2024 0.231
JSI May 1, 2024 0.260
IGHG May 1, 2024 0.335
DBND May 1, 2024 0.196
VCRB May 1, 2024 0.243
FCT May 1, 2024 0.097
IBTJ May 1, 2024 0.069
JBND May 1, 2024 0.216
QQQY May 1, 2024 0.859
SMB May 1, 2024 0.030
KORP May 1, 2024 0.214
PTRB May 1, 2024 0.165
INCM May 1, 2024 0.087
GOVZ May 1, 2024 0.038
BITU May 1, 2024 0.015
IBTK May 1, 2024 0.062
FISR May 1, 2024 0.074
FLMI May 1, 2024 0.090
GBF May 1, 2024 0.334
HYDW May 1, 2024 0.202
XEMD May 1, 2024 0.211
JMSI May 1, 2024 0.157
ESGB May 1, 2024 0.091
YLD May 1, 2024 0.111
OBIL May 1, 2024 0.204
XTEN May 1, 2024 0.157
IBTM May 1, 2024 0.073
IMTB May 1, 2024 0.155
MUSI May 1, 2024 0.225
IBTL May 1, 2024 0.064
FXE May 1, 2024 0.189
IBTO May 1, 2024 0.082
JMHI May 1, 2024 0.199
PAAA May 1, 2024 0.274
EMNT May 1, 2024 0.420
IWMY May 1, 2024 1.410
IDE May 1, 2024 0.100
SCYB May 1, 2024 0.322
ISPY May 1, 2024 0.358
MINO May 1, 2024 0.155
IBND May 1, 2024 0.057
VTEI May 1, 2024 0.130
HYBL May 1, 2024 0.187
BWZ May 1, 2024 0.050
STOT May 1, 2024 0.189
FTSD May 1, 2024 0.390
AVMU May 1, 2024 0.137
GHYB May 1, 2024 0.273
GHYG May 1, 2024 0.220
UTEN May 1, 2024 0.136
XSVN May 1, 2024 0.163
HYHG May 1, 2024 0.359
IGA May 1, 2024 0.085
VPLS May 1, 2024 0.288
DCRE May 1, 2024 0.233
HYXF May 1, 2024 0.235
HYFI May 1, 2024 0.200
APMU May 1, 2024 0.033
RVNU May 1, 2024 0.062
JEPY May 1, 2024 0.761
SIHY May 1, 2024 0.263
PHYL May 1, 2024 0.239
IBHG May 1, 2024 0.132
OILK May 1, 2024 0.257
GTIP May 1, 2024 0.379
XTWO May 1, 2024 0.171
HYMU May 1, 2024 0.081
FLMB May 1, 2024 0.080
SHYL May 1, 2024 0.272
PRFD May 1, 2024 0.230
EETH May 1, 2024 0.769
IBMR May 1, 2024 0.056
GQI May 1, 2024 0.324
IGLD May 1, 2024 0.140
IHD May 1, 2024 0.055
TIPZ May 1, 2024 0.420
GRNB May 1, 2024 0.071
VTEC May 1, 2024 0.209
EMTL May 1, 2024 0.178
NUHY May 1, 2024 0.106
BRTR May 1, 2024 0.197
XFIV May 1, 2024 0.158
IG May 1, 2024 0.087
IBHH May 1, 2024 0.138
BITI May 1, 2024 0.020
MBSD May 1, 2024 0.060
QPFF May 1, 2024 0.185
BKUI May 1, 2024 0.205
XHYE May 1, 2024 0.185
IAE May 1, 2024 0.065
FXA May 1, 2024 0.081
GEMD May 1, 2024 0.205
PFRL May 1, 2024 0.365
FAM May 1, 2024 0.060
FIBR May 1, 2024 0.359
IQHI May 1, 2024 0.158
XHYI May 1, 2024 0.218
FUSI May 1, 2024 0.288
XCCC May 1, 2024 0.383
XBB May 1, 2024 0.211
XHYC May 1, 2024 0.204
VETZ May 1, 2024 0.086
LQIG May 1, 2024 0.421
FXC May 1, 2024 0.140
FXB May 1, 2024 0.321
XISE May 1, 2024 0.184
SBND May 1, 2024 0.067
TAXX May 1, 2024 0.154
SDSI May 1, 2024 0.249
XTRE May 1, 2024 0.169
FMY May 1, 2024 0.083
MBND May 1, 2024 0.061
BBCB May 1, 2024 0.186
XHYH May 1, 2024 0.198
HYRM May 1, 2024 0.106
XHYF May 1, 2024 0.217
IBHI May 1, 2024 0.132
PAB May 1, 2024 0.149
BALI May 1, 2024 0.196
FEIG May 1, 2024 0.157
BRLN May 1, 2024 0.320
BEMB May 1, 2024 0.255
QCON May 1, 2024 0.092
WABF May 1, 2024 0.130
MBNE May 1, 2024 0.081
HYSA May 1, 2024 0.086
LKOR May 1, 2024 0.193
WBND May 1, 2024 0.061
OBND May 1, 2024 0.155
XHYT May 1, 2024 0.244
LQDB May 1, 2024 0.322
AHYB May 1, 2024 0.244
NUAG May 1, 2024 0.072
SIFI May 1, 2024 0.182
JLQD May 1, 2024 0.171
NCPB May 1, 2024 0.108
NUSA May 1, 2024 0.074
AEMB May 1, 2024 0.252
CALY May 1, 2024 0.124
VLB.CA May 1, 2024 0.075
XTWY May 1, 2024 0.155
MMCA May 1, 2024 0.066
UTHY May 1, 2024 0.144
PSH May 1, 2024 0.381
PQDI May 1, 2024 0.076
BBLB May 1, 2024 0.345
RHCB May 1, 2024 0.178
CA May 1, 2024 0.062
SPYT May 1, 2024 0.324
INMU May 1, 2024 0.071
IBHJ May 1, 2024 0.142
UTWY May 1, 2024 0.158
UFIV May 1, 2024 0.158
XIDE May 1, 2024 0.168
ZTRE May 1, 2024 0.215
NPFI May 1, 2024 0.127
NUSB May 1, 2024 0.103
XB May 1, 2024 0.260
SBIT May 1, 2024 0.027
BBSA May 1, 2024 0.158
ZTEN May 1, 2024 0.235
CPII May 1, 2024 0.129
CVRT May 1, 2024 0.027
MIG May 1, 2024 0.081
USBF May 1, 2024 0.318
ELQD May 1, 2024 0.285
HYUP May 1, 2024 0.262
SMI May 1, 2024 0.088
XHYD May 1, 2024 0.193
WINC May 1, 2024 0.100
CCEF May 1, 2024 0.175
ZTWO May 1, 2024 0.220
GMUN May 1, 2024 0.129
GSIG May 1, 2024 0.193
MBBB May 1, 2024 0.085
BETH May 1, 2024 2.439
SETH May 1, 2024 0.032
UTRE May 1, 2024 0.170
USVN May 1, 2024 0.155
BBBI May 1, 2024 0.210
FLUD May 1, 2024 0.121
BBBL May 1, 2024 0.225
BETE May 1, 2024 2.789
BBIB May 1, 2024 0.364
BBSB May 1, 2024 0.450
TRES May 1, 2024 0.170
CANQ May 1, 2024 0.105
BBIP May 1, 2024 0.742
VCB.CA May 1, 2024 0.084
QUIG.CA May 1, 2024 0.273
QUB.CA May 1, 2024 0.240
QTLT.CA May 1, 2024 0.226
QSB.CA May 1, 2024 0.240
QHY.CA May 1, 2024 0.756
QEBL.CA May 1, 2024 0.211
QEBH.CA May 1, 2024 0.248
QDXB.CA May 1, 2024 0.153
QBB.CA May 1, 2024 0.223
QASH.CA May 1, 2024 0.208
MUB.CA May 1, 2024 0.076
MKB.CA May 1, 2024 0.050
MGB.CA May 1, 2024 0.076
MCSB.CA May 1, 2024 0.054
XIMR May 1, 2024 0.173
IQQQ May 1, 2024 0.359
ITUB May 2, 2024 0.004
AWF May 2, 2024 0.066
TLTW May 2, 2024 0.247
AOK May 2, 2024 0.069
CLOZ May 2, 2024 0.201
LQDH May 2, 2024 0.639
AFB May 2, 2024 0.033
HYGH May 2, 2024 0.621
BYLD May 2, 2024 0.091
LQDW May 2, 2024 0.365
IGBH May 2, 2024 0.145
GPIX May 2, 2024 0.318
IYLD May 2, 2024 0.061
GPIQ May 2, 2024 0.388
CLOX May 2, 2024 0.145
HYGW May 2, 2024 0.323
LQDI May 2, 2024 0.101
RDFI May 2, 2024 0.160
RTAI May 2, 2024 0.072
IVVW May 2, 2024 0.622
IWMW May 2, 2024 0.776
EAOK May 2, 2024 0.053
AGRH May 2, 2024 0.120
JOJO May 2, 2024 0.046
MPAY May 2, 2024 0.136
HYGI May 2, 2024 0.141
IRET May 2, 2024 0.080
AGIH May 2, 2024 0.073
BBD May 3, 2024 0.004
BBDO May 3, 2024 0.003
PFFD May 3, 2024 0.105
SDIV May 3, 2024 0.190
DIV May 3, 2024 0.176
CLIP May 3, 2024 0.111
PFFV May 3, 2024 0.133
SRET May 3, 2024 0.135
SPFF May 3, 2024 0.046
EMBD May 3, 2024 0.096
SDEM May 3, 2024 0.145
ALTY May 3, 2024 0.067
GROW May 3, 2024 0.008
QDIV May 3, 2024 0.085
EFAS May 3, 2024 0.068
FLOW May 3, 2024 0.114
RATE May 3, 2024 0.040
IRVH May 3, 2024 0.068
TSLY May 6, 2024 0.694
NVDY May 6, 2024 1.199
CONY May 6, 2024 2.281
MSTY May 6, 2024 2.524
AMZY May 6, 2024 0.973
AMDY May 6, 2024 0.511
PULT May 6, 2024 0.207
FBY May 6, 2024 0.898
OARK May 6, 2024 0.526
APLY May 6, 2024 0.339
MSFO May 6, 2024 0.573
NFLY May 6, 2024 0.967
GOOY May 6, 2024 0.668
AIYY May 6, 2024 0.408
SQY May 6, 2024 1.120
MRNY May 6, 2024 0.947
XOMO May 6, 2024 0.335
PYPY May 6, 2024 0.942
JPMO May 6, 2024 0.417
DISO May 6, 2024 0.706
MAIN May 7, 2024 0.240
RA May 7, 2024 0.118
DNG.CA May 7, 2024 0.012
DHF May 7, 2024 0.018
BNDC May 7, 2024 0.066
BRW May 8, 2024 0.085
SABA May 8, 2024 0.029
DCF May 8, 2024 0.035
UITB May 9, 2024 0.136
CDC May 9, 2024 0.074
USTB May 9, 2024 0.197
CFA May 9, 2024 0.032
GHY May 9, 2024 0.105
CFO May 9, 2024 0.025
ISD May 9, 2024 0.105
VFLO May 9, 2024 0.016
SDHY May 9, 2024 0.108
MODL May 9, 2024 0.009
UBND May 9, 2024 0.076
CDL May 9, 2024 0.074
CSB May 9, 2024 0.020
KIO May 9, 2024 0.122
VSDA May 9, 2024 0.020
UIVM May 9, 2024 0.187
USVM May 9, 2024 0.006
TPLC May 9, 2024 0.013
TPHD May 9, 2024 0.042
ULVM May 9, 2024 0.010
VSMV May 9, 2024 0.019
UCRD May 9, 2024 0.063
TPSC May 9, 2024 0.019
TPIF May 9, 2024 0.103
CIL May 9, 2024 0.183
TPLE May 9, 2024 0.008
TPHE May 9, 2024 0.029
SFLO May 9, 2024 0.010
CSF May 9, 2024 0.002
TPMN May 9, 2024 0.103
CIZ May 9, 2024 0.140
CSA May 9, 2024 0.018
QQQN May 9, 2024 0.009
CID May 9, 2024 0.232
FATBP May 9, 2024 0.172
PDI May 10, 2024 0.221
PTY May 10, 2024 0.119
PDO May 10, 2024 0.128
EVV May 10, 2024 0.078
PDX May 10, 2024 0.113
ECC May 10, 2024 0.160
PCN May 10, 2024 0.113
HTD May 10, 2024 0.138
AIO May 10, 2024 0.150
PHK May 10, 2024 0.048
PAXS May 10, 2024 0.149
PFN May 10, 2024 0.072
PML May 10, 2024 0.040
PDT May 10, 2024 0.083
TBLD May 10, 2024 0.104
HPS May 10, 2024 0.110
HPI May 10, 2024 0.124
EVN May 10, 2024 0.046
EAD May 10, 2024 0.052
HPF May 10, 2024 0.124
ZTR May 10, 2024 0.050
PFL May 10, 2024 0.081
NCV May 10, 2024 0.034
RCS May 10, 2024 0.051
PMX May 10, 2024 0.033
ERC May 10, 2024 0.066
PMF May 10, 2024 0.042
ACV May 10, 2024 0.180
NCZ May 10, 2024 0.030
LGI May 10, 2024 0.105
PCK May 10, 2024 0.022
PCQ May 10, 2024 0.036
CBH May 10, 2024 0.027
PZC May 10, 2024 0.030
EVF May 10, 2024 0.061
EDF May 10, 2024 0.060
PCM May 10, 2024 0.080
ERH May 10, 2024 0.062
PGP May 10, 2024 0.069
VGI May 10, 2024 0.080
PNI May 10, 2024 0.030
CEV May 10, 2024 0.043
PNF May 10, 2024 0.034
ECCF May 10, 2024 0.167
ECCC May 10, 2024 0.135
EICA May 10, 2024 0.104
PYN May 10, 2024 0.025
SMHB May 10, 2024 0.092
ECC.PRD May 10, 2024 0.141
PXSAP May 10, 2024 0.162
PFFL May 10, 2024 0.048
EICB May 10, 2024 0.162
CSQ May 13, 2024 0.103
CHI May 13, 2024 0.095
CHY May 13, 2024 0.100
HNDL May 13, 2024 0.122
CCD May 13, 2024 0.195
CHW May 13, 2024 0.050
LEO May 13, 2024 0.019
CPZ May 13, 2024 0.140
DSM May 13, 2024 0.018
DMF May 13, 2024 0.015
CGO May 13, 2024 0.080
FXED May 13, 2024 0.040
GJR May 13, 2024 0.125
GJS May 13, 2024 0.131
DIVY May 13, 2024 0.039
GJO May 13, 2024 0.127
GJP May 13, 2024 0.134
GOLY May 13, 2024 0.065
POU.CA May 14, 2024 0.150
PECO May 14, 2024 0.098
NEA May 14, 2024 0.051
NAD May 14, 2024 0.052
NVG May 14, 2024 0.058
JPC May 14, 2024 0.048
NZF May 14, 2024 0.058
UTF May 14, 2024 0.155
GOF May 14, 2024 0.182
ECAT May 14, 2024 0.150
BCAT May 14, 2024 0.128
NUV May 14, 2024 0.029
NAC May 14, 2024 0.049
BIGZ May 14, 2024 0.044
BMEZ May 14, 2024 0.090
RQI May 14, 2024 0.080
BDJ May 14, 2024 0.056
BSTZ May 14, 2024 0.105
BTT May 14, 2024 0.046
HYT May 14, 2024 0.078
BST May 14, 2024 0.250
NMZ May 14, 2024 0.048
PTA May 14, 2024 0.134
MUC May 14, 2024 0.049
BTZ May 14, 2024 0.084
NBXG May 14, 2024 0.100
BBN May 14, 2024 0.093
SBR May 14, 2024 0.598
NRK May 14, 2024 0.047
RNP May 14, 2024 0.136
ARR May 14, 2024 0.240
CLM May 14, 2024 0.109
MQY May 14, 2024 0.058
MUI May 14, 2024 0.055
CII May 14, 2024 0.100
CRF May 14, 2024 0.104
BCX May 14, 2024 0.052
JQC May 14, 2024 0.054
PFLT May 14, 2024 0.103
MYI May 14, 2024 0.056
NXP May 14, 2024 0.049
BOE May 14, 2024 0.063
NDMO May 14, 2024 0.062
MHD May 14, 2024 0.053
MUJ May 14, 2024 0.050
NMCO May 14, 2024 0.050
BHK May 14, 2024 0.075
LDP May 14, 2024 0.131
NKX May 14, 2024 0.051
BGY May 14, 2024 0.034
BME May 14, 2024 0.213
BIT May 14, 2024 0.124
BLE May 14, 2024 0.052
DSU May 14, 2024 0.099
MYD May 14, 2024 0.053
JFR May 14, 2024 0.085
BLW May 14, 2024 0.108
BUI May 14, 2024 0.121
PNNT May 14, 2024 0.070
NXJ May 14, 2024 0.047
GUG May 14, 2024 0.119
FRA May 14, 2024 0.124
MVF May 14, 2024 0.030
NBB May 14, 2024 0.074
BFK May 14, 2024 0.050
NQP May 14, 2024 0.046
JPI May 14, 2024 0.098
NML May 14, 2024 0.058
NPFD May 14, 2024 0.120
MUA May 14, 2024 0.056
AW.UN.CA May 14, 2024 0.160
AVK May 14, 2024 0.117
MYN May 14, 2024 0.044
GBAB May 14, 2024 0.126
BGR May 14, 2024 0.066
BFZ May 14, 2024 0.051
NAN May 14, 2024 0.049
RFMZ May 14, 2024 0.087
MIY May 14, 2024 0.047
JRI May 14, 2024 0.100
MHN May 14, 2024 0.044
FOF May 14, 2024 0.087
NPCT May 14, 2024 0.092
JGH May 14, 2024 0.104
MIN May 14, 2024 0.020
BYM May 14, 2024 0.053
RFI May 14, 2024 0.080
RMM May 14, 2024 0.092
BGT May 14, 2024 0.120
NCA May 14, 2024 0.029
MCR May 14, 2024 0.045
MMT May 14, 2024 0.033
BNY May 14, 2024 0.043
BKT May 14, 2024 0.088
NUW May 14, 2024 0.043
RLTY May 14, 2024 0.110
PSF May 14, 2024 0.126
MVT May 14, 2024 0.051
MQT May 14, 2024 0.049
MUE May 14, 2024 0.045
RIV May 14, 2024 0.129
MFM May 14, 2024 0.021
BKN May 14, 2024 0.057
IPO.CA May 14, 2024 0.015
NPV May 14, 2024 0.045
GXE.CA May 14, 2024 0.005
OPP May 14, 2024 0.100
PRQ.CA May 14, 2024 0.010
MPA May 14, 2024 0.048
NRO May 14, 2024 0.031
NNY May 14, 2024 0.028
NHS May 14, 2024 0.091
BMN May 14, 2024 0.094
BTA May 14, 2024 0.044
BPOPM May 14, 2024 0.128
NAZ May 14, 2024 0.043
ARR.PRC May 14, 2024 0.146
CXE May 14, 2024 0.015
SRV May 14, 2024 0.450
NIM May 14, 2024 0.026
NXG May 14, 2024 0.540
RMI May 14, 2024 0.097
NMT May 14, 2024 0.042
MGF May 14, 2024 0.020
RFM May 14, 2024 0.095
JLS May 14, 2024 0.142
CMU May 14, 2024 0.014
NMI May 14, 2024 0.036
NET.UN.CA May 14, 2024 0.029
NXC May 14, 2024 0.046
DTF May 14, 2024 0.033
CXH May 14, 2024 0.026
NMS May 14, 2024 0.050
FBIOP May 14, 2024 0.195
RSF May 14, 2024 0.140
JMM May 14, 2024 0.028
NXN May 14, 2024 0.041
EGF May 14, 2024 0.041
CIF May 14, 2024 0.014
NOM May 14, 2024 0.040
GIPR May 14, 2024 0.039
BHV May 14, 2024 0.040
LUXHP May 14, 2024 0.271
SBN.PRA.CA May 14, 2024 0.044
RMMZ May 14, 2024 0.097
GDV May 15, 2024 0.110
DSL May 15, 2024 0.110
DLY May 15, 2024 0.117
VMO May 15, 2024 0.039
VVR May 15, 2024 0.043
GGN May 15, 2024 0.030
IIM May 15, 2024 0.050
VKQ May 15, 2024 0.039
VGM May 15, 2024 0.039
IQI May 15, 2024 0.040
VCV May 15, 2024 0.037
MMD May 15, 2024 0.060
GUT May 15, 2024 0.050
XFLT May 15, 2024 0.085
VKI May 15, 2024 0.035
SOR May 15, 2024 0.208
OIA May 15, 2024 0.029
VPV May 15, 2024 0.033
DBL May 15, 2024 0.110
VTN May 15, 2024 0.039
DHY May 15, 2024 0.016
YMAX May 15, 2024 0.732
VBF May 15, 2024 0.070
CIK May 15, 2024 0.023
ULTY May 15, 2024 1.278
GNT May 15, 2024 0.030
VLT May 15, 2024 0.096
PGZ May 15, 2024 0.105
IHTA May 15, 2024 0.033
YMAG May 15, 2024 0.637
THTA May 15, 2024 0.233
GLU May 15, 2024 0.100
UTG May 16, 2024 0.190
OXLC May 16, 2024 0.080
GOOD May 16, 2024 0.100
GAIN May 16, 2024 0.080
GLAD May 16, 2024 0.165
LAND May 16, 2024 0.047
HRZN May 16, 2024 0.110
KTF May 16, 2024 0.061
FINS May 16, 2024 0.109
GWRS May 16, 2024 0.025
FTF May 16, 2024 0.062
TEI May 16, 2024 0.048
GLO May 16, 2024 0.048
PHT May 16, 2024 0.055
LANDP May 16, 2024 0.125
MHI May 16, 2024 0.035
MIO May 16, 2024 0.050
MAV May 16, 2024 0.033
DMB May 16, 2024 0.030
OXSQ May 16, 2024 0.035
FT May 16, 2024 0.043
HYB May 16, 2024 0.040
GLQ May 16, 2024 0.060
LANDO May 16, 2024 0.125
PHD May 16, 2024 0.093
SRV.UN.CA May 16, 2024 0.095
KSM May 16, 2024 0.026
AFIF May 16, 2024 0.042
HNW May 16, 2024 0.098
OXLCP May 16, 2024 0.130
GOODO May 16, 2024 0.125
GLV May 16, 2024 0.053
OXLCM May 16, 2024 0.141
GOODN May 16, 2024 0.138
FIAX May 16, 2024 0.114
LANDM May 16, 2024 0.104
OXLCN May 16, 2024 0.148
OXLCO May 16, 2024 0.125
ADFI May 16, 2024 0.022
THY May 16, 2024 0.093
GYLD May 16, 2024 0.143
HYTR May 16, 2024 0.115
STBF May 16, 2024 0.077
DIA May 17, 2024 0.594
BLV May 17, 2024 0.281
IGR May 17, 2024 0.060
BPF.UN.CA May 17, 2024 0.113
KEG.UN.CA May 17, 2024 0.095
CCIF May 17, 2024 0.105
CCIA May 17, 2024 0.182
QYLD May 20, 2024 0.163
BKLN May 20, 2024 0.157
SPLV May 20, 2024 0.110
PGX May 20, 2024 0.055
BSCP May 20, 2024 0.068
BSCQ May 20, 2024 0.066
BSCO May 20, 2024 0.066
SPHD May 20, 2024 0.136
XYLD May 20, 2024 0.282
PZA May 20, 2024 0.064
GSY May 20, 2024 0.228
BSCR May 20, 2024 0.071
TBLL May 20, 2024 0.438
VRP May 20, 2024 0.102
BSCS May 20, 2024 0.078
PCY May 20, 2024 0.110
RYLD May 20, 2024 0.165
GTO May 20, 2024 0.182
BAB May 20, 2024 0.090
PEY May 20, 2024 0.076
VRIG May 20, 2024 0.127
PFFA May 20, 2024 0.168
BSCT May 20, 2024 0.072
BSJP May 20, 2024 0.110
PGF May 20, 2024 0.070
PWZ May 20, 2024 0.067
PCEF May 20, 2024 0.143
BSCU May 20, 2024 0.067
BSJO May 20, 2024 0.116
GOVI May 20, 2024 0.083
PHB May 20, 2024 0.088
BSJQ May 20, 2024 0.134
BSCW May 20, 2024 0.087
BSCV May 20, 2024 0.067
AMZA May 20, 2024 0.260
KBWD May 20, 2024 0.155
ARDC May 20, 2024 0.117
BSCX May 20, 2024 0.090
BSMP May 20, 2024 0.053
BSJR May 20, 2024 0.129
BSMO May 20, 2024 0.056
BSJS May 20, 2024 0.135
BSMQ May 20, 2024 0.054
KBWY May 20, 2024 0.132
SPE May 20, 2024 0.095
SEIX May 20, 2024 0.155
BSMR May 20, 2024 0.056
PGHY May 20, 2024 0.118
ICLO May 20, 2024 0.126
PICB May 20, 2024 0.056
PCF May 20, 2024 0.062
PZT May 20, 2024 0.053
QYLG May 20, 2024 0.139
NFLT May 20, 2024 0.103
BSMS May 20, 2024 0.057
BSMT May 20, 2024 0.055
PBP May 20, 2024 0.201
BSMU May 20, 2024 0.055
OCCI May 20, 2024 0.105
DJIA May 20, 2024 0.131
PFFR May 20, 2024 0.120
BSMW May 20, 2024 0.074
XYLG May 20, 2024 0.104
BSJT May 20, 2024 0.122
BSMV May 20, 2024 0.056
PFIG May 20, 2024 0.081
IHYF May 20, 2024 0.123
BSJU May 20, 2024 0.153
IIGD May 20, 2024 0.077
XRLV May 20, 2024 0.084
PVI May 20, 2024 0.062
BSSX May 20, 2024 0.067
XRMI May 20, 2024 0.190
OCCIN May 20, 2024 0.109
IMSI May 20, 2024 0.169
XSHD May 20, 2024 0.090
BSJV May 20, 2024 0.155
OCCIO May 20, 2024 0.128
QRMI May 20, 2024 0.170
HIYS May 20, 2024 0.145
ISDB May 20, 2024 0.114
VABS May 20, 2024 0.088
VEMY May 20, 2024 0.162
RYLG May 20, 2024 0.136
TYLG May 20, 2024 0.134
IVRA May 20, 2024 0.025
VSHY May 20, 2024 0.119
DIVG May 20, 2024 0.101
HYLG May 20, 2024 0.101
FYLG May 20, 2024 0.135
MLPD May 20, 2024 0.176
QYLE May 20, 2024 0.233
DYLG May 20, 2024 0.079
XYLE May 20, 2024 0.167
FPE May 21, 2024 0.087
DFCF May 21, 2024 0.186
FIXD May 21, 2024 0.155
LMBS May 21, 2024 0.175
DFSD May 21, 2024 0.211
KNG May 21, 2024 0.383
UCON May 21, 2024 0.100
FTSL May 21, 2024 0.292
FMB May 21, 2024 0.135
HYLS May 21, 2024 0.217
DFNM May 21, 2024 0.125
FPEI May 21, 2024 0.089
FSIG May 21, 2024 0.072
RDVI May 21, 2024 0.174
EIPI May 21, 2024 0.125
DFGP May 21, 2024 0.083
FTHI May 21, 2024 0.168
GLDI May 21, 2024 1.848
FMHI May 21, 2024 0.159
DFIP May 21, 2024 0.316
DUSB May 21, 2024 0.224
LGOV May 21, 2024 0.070
FSMB May 21, 2024 0.047
MDIV May 21, 2024 0.090
FTQI May 21, 2024 0.204
SLVO May 21, 2024 2.125
DFSB May 21, 2024 0.196
BGH May 21, 2024 0.106
DFCA May 21, 2024 0.139
DGCB May 21, 2024 0.215
FCAL May 21, 2024 0.121
FUMB May 21, 2024 0.047
FIIG May 21, 2024 0.075
LDSF May 21, 2024 0.066
FEMB May 21, 2024 0.133
SDVD May 21, 2024 0.156
FCVT May 21, 2024 0.040
DEED May 21, 2024 0.100
EFIX May 21, 2024 0.088
HISF May 21, 2024 0.168
MGOV May 21, 2024 0.083
DOGG May 21, 2024 0.160
TDVI May 21, 2024 0.158
FMNY May 21, 2024 0.080
MFLX May 21, 2024 0.051
FTCB May 21, 2024 0.077
CAAA May 21, 2024 0.080
USOI May 21, 2024 0.999
RIRA.CA May 21, 2024 0.064
FDND May 21, 2024 0.137
XBB.CA May 22, 2024 0.076
XSB.CA May 22, 2024 0.067
BITX May 22, 2024 0.968
EIT.UN.CA May 22, 2024 0.100
LTC May 22, 2024 0.190
XCB.CA May 22, 2024 0.067
XDV.CA May 22, 2024 0.113
SPYI May 22, 2024 0.500
XFN.CA May 22, 2024 0.154
FSCO May 22, 2024 0.060
CPD.CA May 22, 2024 0.050
XRE.CA May 22, 2024 0.062
CDZ.CA May 22, 2024 0.108
CBO.CA May 22, 2024 0.046
AOD May 22, 2024 0.058
THQ May 22, 2024 0.180
WDI May 22, 2024 0.144
DX May 22, 2024 0.130
XEI.CA May 22, 2024 0.114
XFR.CA May 22, 2024 0.087
FFC May 22, 2024 0.088
FIE.CA May 22, 2024 0.040
FAX May 22, 2024 0.028
CLF.CA May 22, 2024 0.032
CUD.CA May 22, 2024 0.085
XSH.CA May 22, 2024 0.057
XTR.CA May 22, 2024 0.040
XLB.CA May 22, 2024 0.062
XGB.CA May 22, 2024 0.048
PCRB May 22, 2024 0.173
EMD May 22, 2024 0.085
BGB May 22, 2024 0.093
WIW May 22, 2024 0.061
THW May 22, 2024 0.117
ASGI May 22, 2024 0.200
CSHI May 22, 2024 0.230
MMU May 22, 2024 0.055
XQB.CA May 22, 2024 0.051
XHB.CA May 22, 2024 0.072
DFP May 22, 2024 0.111
NUSI May 22, 2024 0.156
HIO May 22, 2024 0.036
ACP May 22, 2024 0.100
XHY.CA May 22, 2024 0.082
AWP May 22, 2024 0.040
HIX May 22, 2024 0.049
CLG.CA May 22, 2024 0.036
CBH.CA May 22, 2024 0.046
SCD May 22, 2024 0.113
HYI May 22, 2024 0.095
AGD May 22, 2024 0.065
AFT May 22, 2024 0.140
QQQI May 22, 2024 0.613
XHD.CA May 22, 2024 0.091
VFL May 22, 2024 0.045
AIF May 22, 2024 0.144
CEW.CA May 22, 2024 0.060
XDIV.CA May 22, 2024 0.100
WIA May 22, 2024 0.050
IGI May 22, 2024 0.070
GDO May 22, 2024 0.102
BSL May 22, 2024 0.114
CYH.CA May 22, 2024 0.077
XPF.CA May 22, 2024 0.065
EHI May 22, 2024 0.070
BGX May 22, 2024 0.105
FLC May 22, 2024 0.090
MHF May 22, 2024 0.034
BWG May 22, 2024 0.080
DMO May 22, 2024 0.125
PFD May 22, 2024 0.058
PHYD May 22, 2024 0.290
FMN May 22, 2024 0.035
XUT.CA May 22, 2024 0.079
WEA May 22, 2024 0.070
XDG.CA May 22, 2024 0.059
PAI May 22, 2024 0.049
PFO May 22, 2024 0.048
SBI May 22, 2024 0.042
CVD.CA May 22, 2024 0.076
XIG.CA May 22, 2024 0.065
FCO May 22, 2024 0.070
XEB.CA May 22, 2024 0.049
TUGN May 22, 2024 0.235
BNDI May 22, 2024 0.197
ZIVB May 22, 2024 0.485
TSLP May 22, 2024 0.439
GOOP May 22, 2024 0.332
XTLT.CA May 22, 2024 0.103
XTLH.CA May 22, 2024 0.108
XSTP.CA May 22, 2024 0.219
XSTH.CA May 22, 2024 0.225
XSTB.CA May 22, 2024 0.043
XSI.CA May 22, 2024 0.065
XSHG.CA May 22, 2024 0.110
XSE.CA May 22, 2024 0.055
XSC.CA May 22, 2024 0.062
XSAB.CA May 22, 2024 0.046
XIGS.CA May 22, 2024 0.105
XFLB.CA May 22, 2024 0.111
XDUH.CA May 22, 2024 0.055
XDGH.CA May 22, 2024 0.062
XCBG.CA May 22, 2024 0.111
NFLP May 22, 2024 0.457
MSFY May 22, 2024 0.277
AMZP May 22, 2024 0.314
AAPY May 22, 2024 0.244
EXG May 23, 2024 0.066
ETY May 23, 2024 0.099
EVT May 23, 2024 0.165
ETV May 23, 2024 0.099
ETG May 23, 2024 0.129
EOS May 23, 2024 0.152
ETW May 23, 2024 0.066
RUD.CA May 23, 2024 0.080
EOI May 23, 2024 0.134
SMTH May 23, 2024 0.099
OUSA May 23, 2024 0.068
EIM May 23, 2024 0.047
MEGI May 23, 2024 0.125
OUSM May 23, 2024 0.042
ETJ May 23, 2024 0.065
BUYW May 23, 2024 0.069
ETO May 23, 2024 0.173
HFRO May 23, 2024 0.039
ETB May 23, 2024 0.106
SIXH May 23, 2024 0.043
EFR May 23, 2024 0.121
CMR.CA May 23, 2024 0.188
EFT May 23, 2024 0.118
PPT May 23, 2024 0.026
PMO May 23, 2024 0.035
FLRT May 23, 2024 0.211
PMM May 23, 2024 0.024
EOT May 23, 2024 0.063
FEPI May 23, 2024 1.161
SIXA May 23, 2024 0.046
EVM May 23, 2024 0.038
HIE May 23, 2024 0.051
CEFS May 23, 2024 0.140
ETX May 23, 2024 0.078
RBO.CA May 23, 2024 0.045
PTBD May 23, 2024 0.087
ENX May 23, 2024 0.039
HGLB May 23, 2024 0.081
RCD.CA May 23, 2024 0.090
SIXL May 23, 2024 0.041
TEAF May 23, 2024 0.090
PIM May 23, 2024 0.022
EVG May 23, 2024 0.078
ADC.PRA May 23, 2024 0.089
TPZ May 23, 2024 0.105
RIGS May 23, 2024 0.083
RFDA May 23, 2024 0.161
SIXS May 23, 2024 0.070
USAI May 23, 2024 0.120
NETL May 23, 2024 0.100
SRHR May 23, 2024 0.403
MNBD May 23, 2024 0.074
DYFI May 23, 2024 0.104
RFCI May 23, 2024 0.088
GDVD May 23, 2024 0.082
RXD.CA May 23, 2024 0.050
RUSB.CA May 23, 2024 0.055
RUDH.CA May 23, 2024 0.065
RUDC.CA May 23, 2024 0.101
RUDB.CA May 23, 2024 0.025
RUBY.CA May 23, 2024 0.055
RUBH.CA May 23, 2024 0.045
RQR.CA May 23, 2024 0.055
RQQ.CA May 23, 2024 0.060
RQP.CA May 23, 2024 0.050
RQO.CA May 23, 2024 0.040
RQN.CA May 23, 2024 0.045
RQL.CA May 23, 2024 0.030
RPSB.CA May 23, 2024 0.050
RPDH.CA May 23, 2024 0.080
RLB.CA May 23, 2024 0.045
RIDH.CA May 23, 2024 0.085
RGQO.CA May 23, 2024 0.025
RGQN.CA May 23, 2024 0.032
RGQL.CA May 23, 2024 0.030
RDBH.CA May 23, 2024 0.030
RCDC.CA May 23, 2024 0.115
RBNK.CA May 23, 2024 0.105
PMNT.CA May 23, 2024 0.024
PMIF.CA May 23, 2024 0.090
PLDI.CA May 23, 2024 0.108
PFSS.CA May 23, 2024 0.013
PFIA.CA May 23, 2024 0.027
PFAA.CA May 23, 2024 0.000
ONEB.CA May 23, 2024 0.087
NUBF.CA May 23, 2024 0.080
NSSB.CA May 23, 2024 0.025
NSCC.CA May 23, 2024 0.060
NSCB.CA May 23, 2024 0.055
NREA.CA May 23, 2024 0.040
NPRF.CA May 23, 2024 0.090
NHYB.CA May 23, 2024 0.105
NDIV.CA May 23, 2024 0.070
IGCF.CA May 23, 2024 0.067
GPMD.CA May 23, 2024 0.067
GDPY.CA May 23, 2024 0.123
GDPY.B.CA May 23, 2024 0.116
GDEP.CA May 23, 2024 0.077
GDEP.B.CA May 23, 2024 0.072
FSB.CA May 23, 2024 0.032
FPR.CA May 23, 2024 0.083
FIG.CA May 23, 2024 0.032
FGB.CA May 23, 2024 0.035
DCS.CA May 23, 2024 0.044
DCG.CA May 23, 2024 0.036
CXF.CA May 23, 2024 0.040
CRED.CA May 23, 2024 0.050
CMEY.CA May 23, 2024 0.072
CMDO.CA May 23, 2024 0.064
CMAR.CA May 23, 2024 0.067
CINF.CA May 23, 2024 0.069
CGRB.CA May 23, 2024 0.051
CGIN.CA May 23, 2024 0.054
CGHY.CA May 23, 2024 0.037
CGAA.CA May 23, 2024 0.040
CFRT.CA May 23, 2024 0.094
CDLB.B.CA May 23, 2024 0.069
CAGS.CA May 23, 2024 0.091
CAGG.CA May 23, 2024 0.035
USFR May 24, 2024 0.227
DGRW May 24, 2024 0.070
DLN May 24, 2024 0.130
DON May 24, 2024 0.055
DES May 24, 2024 0.080
UNIY May 24, 2024 0.200
DTD May 24, 2024 0.110
DHS May 24, 2024 0.305
SVOL May 24, 2024 0.300
AGGY May 24, 2024 0.150
MTBA May 24, 2024 0.250
TUA May 24, 2024 0.100
HIGH May 24, 2024 0.140
DGRS May 24, 2024 0.075
IBD May 24, 2024 0.075
WFHY May 24, 2024 0.235
AGGH May 24, 2024 0.140
AGZD May 24, 2024 0.070
HYZD May 24, 2024 0.110
TBUX May 24, 2024 0.201
CDX May 24, 2024 0.100
TFLR May 24, 2024 0.357
PFIX May 24, 2024 0.140
BUCK May 24, 2024 0.140
TOTR May 24, 2024 0.190
PUTW May 24, 2024 0.330
TAGG May 24, 2024 0.152
ELD May 24, 2024 0.120
CRDT May 24, 2024 0.150
DYLD May 24, 2024 0.082
EMCB May 24, 2024 0.275
THYF May 24, 2024 0.317
MTGP May 24, 2024 0.140
SFIG May 24, 2024 0.170
TYA May 24, 2024 0.050
RINC May 24, 2024 0.200
SHAG May 24, 2024 0.175
MAXI May 24, 2024 0.150
LSST May 24, 2024 0.090
HYIN May 24, 2024 0.180
WFIG May 24, 2024 0.160
MINN May 24, 2024 0.045
WTBN May 24, 2024 0.080
USIN May 24, 2024 0.185
USSH May 24, 2024 0.200
GCTB.CA May 24, 2024 0.200
CSAV.CA May 24, 2024 0.194
CMNY.CA May 24, 2024 0.196
DXW.CA May 28, 2024 0.166
DXV.CA May 28, 2024 0.092
DXR.CA May 28, 2024 0.087
DXQ.CA May 28, 2024 0.125
DXP.CA May 28, 2024 0.097
DXO.CA May 28, 2024 0.091
DXGE.CA May 28, 2024 0.050
DXDB.CA May 28, 2024 0.075
DXC.CA May 28, 2024 0.082
DXB.CA May 28, 2024 0.064
PSEC May 29, 2024 0.060
PSA.CA May 29, 2024 0.221
SPUS May 29, 2024 0.026
UMI May 29, 2024 0.435
SPSK May 29, 2024 0.032
SPRE May 29, 2024 0.067
PINC.CA May 29, 2024 0.084
HIPS May 29, 2024 0.107
DIVL May 29, 2024 0.042
RISR May 29, 2024 0.180
MSTI May 29, 2024 0.111
MBSF May 29, 2024 0.108
JHCB May 29, 2024 0.084
MAGG May 29, 2024 0.096
ICAP May 29, 2024 0.180
PBD.CA May 29, 2024 0.059
JHMB May 29, 2024 0.117
LBAY May 29, 2024 0.076
JHPI May 29, 2024 0.073
SPTE May 29, 2024 0.006
JHMU May 29, 2024 0.098
SPWO May 29, 2024 0.025
UDI May 29, 2024 0.053
SCAP May 29, 2024 0.175
VWI May 29, 2024 0.083
SYLD.CA May 29, 2024 0.097
PYF.CA May 29, 2024 0.110
PRP.CA May 29, 2024 0.060
PDIV.CA May 29, 2024 0.095
PAYF.CA May 29, 2024 0.138
MNY.CA May 29, 2024 0.454
MCAD.CA May 29, 2024 0.480
IGB.CA May 29, 2024 0.073
FCUH.CA May 29, 2024 0.028
FCUD.CA May 29, 2024 0.032
FCRR.CA May 29, 2024 0.043
FCRH.CA May 29, 2024 0.038
FCID.CA May 29, 2024 0.206
FCCD.CA May 29, 2024 0.091
ETHY.CA May 29, 2024 0.038
ETHY.B.CA May 29, 2024 0.047
CROP.CA May 29, 2024 0.087
BTCY.CA May 29, 2024 0.052
BTCY.B.CA May 29, 2024 0.060
BNC.CA May 29, 2024 0.122
FBND May 30, 2024 0.179
ZAG.CA May 30, 2024 0.040
DIVO May 30, 2024 0.154
ZIC.CA May 30, 2024 0.061
ZPR.CA May 30, 2024 0.045
ZWB.CA May 30, 2024 0.110
ZDY.CA May 30, 2024 0.080
HTRB May 30, 2024 0.135
ZWU.CA May 30, 2024 0.070
ZCS.CA May 30, 2024 0.038
ZFS.CA May 30, 2024 0.022
ZMU.CA May 30, 2024 0.044
ZCM.CA May 30, 2024 0.050
ZWE.CA May 30, 2024 0.120
ZHY.CA May 30, 2024 0.056
ZFL.CA May 30, 2024 0.035
ZDB.CA May 30, 2024 0.030
ZWH.CA May 30, 2024 0.100
IVOL May 30, 2024 0.055
ZFM.CA May 30, 2024 0.028
ZMP.CA May 30, 2024 0.034
ZST.CA May 30, 2024 0.210
ZDV.CA May 30, 2024 0.070
ZRE.CA May 30, 2024 0.090
FLDR May 30, 2024 0.223
YYY May 30, 2024 0.120
SMIG May 30, 2024 0.040
ZPL.CA May 30, 2024 0.040
ZPS.CA May 30, 2024 0.030
HMOP May 30, 2024 0.109
JUCY May 30, 2024 0.182
HTAB May 30, 2024 0.060
PFLD May 30, 2024 0.120
FDHY May 30, 2024 0.271
ZLC.CA May 30, 2024 0.060
ZUT.CA May 30, 2024 0.075
HCRB May 30, 2024 0.125
ZWA.CA May 30, 2024 0.130
ZFH.CA May 30, 2024 0.100
FCOR May 30, 2024 0.170
ZEF.CA May 30, 2024 0.045
KLIP May 30, 2024 0.508
ZUD.CA May 30, 2024 0.055
SOF May 30, 2024 0.445
ZDH.CA May 30, 2024 0.090
OPER May 30, 2024 0.500
OACP May 30, 2024 0.084
ERNZ May 30, 2024 0.086
FLTB May 30, 2024 0.176
BGIG May 30, 2024 0.050
IDVO May 30, 2024 0.158
ZMI.CA May 30, 2024 0.070
SIO May 30, 2024 0.107
DIVZ May 30, 2024 0.087
BUXX May 30, 2024 0.112
STXT May 30, 2024 0.098
HSRT May 30, 2024 0.247
FIGB May 30, 2024 0.148
TUSI May 30, 2024 0.128
TSEC May 30, 2024 0.118
ZRR.CA May 30, 2024 0.059
SPDV May 30, 2024 0.095
HSUN May 30, 2024 0.189
WBIG May 30, 2024 0.043
MDST May 30, 2024 0.225
FPFD May 30, 2024 0.069
RMIF May 30, 2024 0.141
YBTC May 30, 2024 1.843
BNDD May 30, 2024 0.044
FSYD May 30, 2024 0.274
AMAX May 30, 2024 0.053
COWS May 30, 2024 0.074
FTBD May 30, 2024 0.209
NDIV May 30, 2024 0.140
KHYB May 30, 2024 0.207
FSBD May 30, 2024 0.180
DIVP May 30, 2024 0.119
EEMD May 30, 2024 0.090
BFIX May 30, 2024 0.090
DIVD May 30, 2024 0.219
FSLD May 30, 2024 0.228
FSEC May 30, 2024 0.132
HCOW May 30, 2024 0.174
WEEI May 30, 2024 0.225
DMDV May 30, 2024 0.100
ZWT.CA May 30, 2024 0.150
ZWS.CA May 30, 2024 0.090
ZWQT.CA May 30, 2024 0.085
ZWP.CA May 30, 2024 0.105
ZWK.CA May 30, 2024 0.145
ZWHC.CA May 30, 2024 0.160
ZWG.CA May 30, 2024 0.175
ZWEN.CA May 30, 2024 0.210
ZWC.CA May 30, 2024 0.100
ZUP.CA May 30, 2024 0.109
ZUCM.CA May 30, 2024 0.136
ZUAG.CA May 30, 2024 0.055
ZUAG.F.CA May 30, 2024 0.055
ZPW.CA May 30, 2024 0.125
ZPH.CA May 30, 2024 0.120
ZPAY.CA May 30, 2024 0.160
ZPAY.F.CA May 30, 2024 0.155
ZMMK.CA May 30, 2024 0.215
ZMBS.CA May 30, 2024 0.035
ZJK.CA May 30, 2024 0.090
ZHP.CA May 30, 2024 0.097
ZGRO.T.CA May 30, 2024 0.159
ZEB.CA May 30, 2024 0.140
ZDI.CA May 30, 2024 0.080
ZBAL.T.CA May 30, 2024 0.140
UDA.CA May 30, 2024 0.038
TUSB.CA May 30, 2024 0.060
TUHY.CA May 30, 2024 0.115
TUED.CA May 30, 2024 0.054
TQGD.CA May 30, 2024 0.055
TQCD.CA May 30, 2024 0.055
TPRF.CA May 30, 2024 0.040
TPAY.CA May 30, 2024 0.075
TLV.CA May 30, 2024 0.090
TGRO.CA May 30, 2024 0.035
TGRE.CA May 30, 2024 0.057
TGFI.CA May 30, 2024 0.100
TGED.CA May 30, 2024 0.068
TDB.CA May 30, 2024 0.045
TCSH.CA May 30, 2024 0.220
TCSB.CA May 30, 2024 0.060
TCON.CA May 30, 2024 0.045
TBNK.CA May 30, 2024 0.100
TBCG.CA May 30, 2024 0.077
TBCF.CA May 30, 2024 0.070
TBCE.CA May 30, 2024 0.067
TBAL.CA May 30, 2024 0.040
PSB.CA May 30, 2024 0.045
PLV.CA May 30, 2024 0.049
PFL.CA May 30, 2024 0.085
PFH.F.CA May 30, 2024 0.074
PDC.CA May 30, 2024 0.125
IWBE.CA May 30, 2024 0.050
IUAE.CA May 30, 2024 0.031
IUAE.F.CA May 30, 2024 0.030
ICAE.CA May 30, 2024 0.067
ESGH.F.CA May 30, 2024 0.100
BESG.CA May 30, 2024 0.058
AGNC May 31, 2024 0.120
CAR.UN.CA May 31, 2024 0.121
STAG May 31, 2024 0.123
FTSM May 31, 2024 0.250
NPI.CA May 31, 2024 0.100
ADC May 31, 2024 0.250
WCP.CA May 31, 2024 0.061
REI.UN.CA May 31, 2024 0.092
CHP.UN.CA May 31, 2024 0.063
RIOCF May 31, 2024 0.092
SLG May 31, 2024 0.250
APLE May 31, 2024 0.080
GRT.UN.CA May 31, 2024 0.257
BEI.UN.CA May 31, 2024 0.120
FCR.UN.CA May 31, 2024 0.072
SRU.UN.CA May 31, 2024 0.154
GRP.U May 31, 2024 0.257
EPR May 31, 2024 0.285
PEY.CA May 31, 2024 0.110
DNP May 31, 2024 0.065
CSH.UN.CA May 31, 2024 0.051
HR.UN.CA May 31, 2024 0.050
CGCP May 31, 2024 0.103
FN.CA May 31, 2024 0.204
EIF.CA May 31, 2024 0.220
FRU.CA May 31, 2024 0.090
TVE.CA May 31, 2024 0.013
AP.UN.CA May 31, 2024 0.150
KMP.UN.CA May 31, 2024 0.058
DIR.UN.CA May 31, 2024 0.058
IIP.UN.CA May 31, 2024 0.032
BDT.CA May 31, 2024 0.047
CRT.UN.CA May 31, 2024 0.075
SIS.CA May 31, 2024 0.043
DFN.PRA.CA May 31, 2024 0.046
MTL.CA May 31, 2024 0.060
CRR.UN.CA May 31, 2024 0.074
CJ.CA May 31, 2024 0.060
SIA.CA May 31, 2024 0.078
EFC May 31, 2024 0.130
AX.UN.CA May 31, 2024 0.050
CHE.UN.CA May 31, 2024 0.055
CGMS May 31, 2024 0.138
EVLN May 31, 2024 0.372
CGMU May 31, 2024 0.076
SGY.CA May 31, 2024 0.040
NWH.UN.CA May 31, 2024 0.030
DFN.CA May 31, 2024 0.100
VDY.CA May 31, 2024 0.176
EXE.CA May 31, 2024 0.040
TF.CA May 31, 2024 0.058
CGCB May 31, 2024 0.046
PBT May 31, 2024 0.020
FTN.PRA.CA May 31, 2024 0.077
FFN.PRA.CA May 31, 2024 0.079
CGSD May 31, 2024 0.099
MRG.UN.CA May 31, 2024 0.062
AI.CA May 31, 2024 0.075
SGR.UN.CA May 31, 2024 0.072
ORC May 31, 2024 0.120
FTN.CA May 31, 2024 0.126
UYLD May 31, 2024 0.264
EVTR May 31, 2024 0.227
FC.CA May 31, 2024 0.078
PLZ.UN.CA May 31, 2024 0.023
KBL.CA May 31, 2024 0.100
LBS.CA May 31, 2024 0.100
MRT.UN.CA May 31, 2024 0.020
SCM May 31, 2024 0.133
PZA.CA May 31, 2024 0.077
RPI.UN.CA May 31, 2024 0.110
D.UN.CA May 31, 2024 0.083
BK.CA May 31, 2024 0.135
NBH May 31, 2024 0.038
BK.PRA.CA May 31, 2024 0.067
FFN.CA May 31, 2024 0.113
PGI.UN.CA May 31, 2024 0.057
DGS.CA May 31, 2024 0.100
MI.UN.CA May 31, 2024 0.042
APR.UN.CA May 31, 2024 0.067
GH.CA May 31, 2024 0.040
BCE.PRD.CA May 31, 2024 0.150
CARY May 31, 2024 0.116
BTB.UN.CA May 31, 2024 0.025
PBY.UN.CA May 31, 2024 0.042
SBC.CA May 31, 2024 0.100
VRE.CA May 31, 2024 0.078
MDV May 31, 2024 0.096
EARN May 31, 2024 0.080
MID.UN.CA May 31, 2024 0.040
BRE.CA May 31, 2024 0.113
EVSM May 31, 2024 0.164
MHC.UN.CA May 31, 2024 0.005
DF.CA May 31, 2024 0.100
BCE.PRB.CA May 31, 2024 0.150
RBN.UN.CA May 31, 2024 0.040
BCE.PRY.CA May 31, 2024 0.150
EPRF May 31, 2024 0.090
LFE.PRB.CA May 31, 2024 0.067
BCE.PRE.CA May 31, 2024 0.150
FDV May 31, 2024 0.088
FTRB May 31, 2024 0.095
MHC.U.CA May 31, 2024 0.005
RS.CA May 31, 2024 0.130
BCE.PRH.CA May 31, 2024 0.150
CRT May 31, 2024 0.058
AOHY May 31, 2024 0.061
SSF.UN.CA May 31, 2024 0.050
BCE.PRJ.CA May 31, 2024 0.150
BDIV.CA May 31, 2024 0.110
MBS May 31, 2024 0.020
CVSB May 31, 2024 0.235
FSL.CA May 31, 2024 0.100
CGSM May 31, 2024 0.082
DS.CA May 31, 2024 0.052
ARCM May 31, 2024 0.456
BBD.PRB.CA May 31, 2024 0.150
LFE.CA May 31, 2024 0.100
PRT May 31, 2024 0.040
LCS.CA May 31, 2024 0.075
PAPI May 31, 2024 0.185
CTF.UN.CA May 31, 2024 0.010
BCE.PRS.CA May 31, 2024 0.150
GJT May 31, 2024 0.129
MMP.UN.CA May 31, 2024 0.010
PMB.UN.CA May 31, 2024 0.030
PWI.CA May 31, 2024 0.067
FCSH May 31, 2024 0.081
FHYS May 31, 2024 0.120
AAA May 31, 2024 0.148
INC.UN.CA May 31, 2024 0.063
LOCT May 31, 2024 0.132
BNK.CA May 31, 2024 0.120
PME.CA May 31, 2024 0.015
BNK.PRA.CA May 31, 2024 0.070
MTR May 31, 2024 0.055
CIQ.UN.CA May 31, 2024 0.040
HOCT May 31, 2024 0.151
FTU.PRB.CA May 31, 2024 0.055
SQFTP May 31, 2024 0.195
XMF.PRB.CA May 31, 2024 0.031
HJAN May 31, 2024 0.134
LJAN May 31, 2024 0.114
PDV.PRA.CA May 31, 2024 0.067
ENI.UN.CA May 31, 2024 0.010
STAX May 31, 2024 0.065
YCM.PRB.CA May 31, 2024 0.031
YCM.PRA.CA May 31, 2024 0.025
PDV.CA May 31, 2024 0.052
XTD.PRA.CA May 31, 2024 0.044
XLVE.CA May 31, 2024 0.058
VRIF.CA May 31, 2024 0.082
UTIL.CA May 31, 2024 0.082
USCL.CA May 31, 2024 0.230
USCC.CA May 31, 2024 0.120
UMAX.CA May 31, 2024 0.171
TRVI.CA May 31, 2024 0.160
TERM.CA May 31, 2024 0.026
TECH.CA May 31, 2024 0.002
TECH.B.CA May 31, 2024 0.002
SPLT.CA May 31, 2024 0.055
SPAY.CA May 31, 2024 0.125
SMAX.CA May 31, 2024 0.170
SIH.UN.CA May 31, 2024 0.033
RATE.CA May 31, 2024 0.081
QQQY.CA May 31, 2024 0.320
QQCL.CA May 31, 2024 0.250
QQCC.CA May 31, 2024 0.107
QMAX.CA May 31, 2024 0.205
PTO.UN.CA May 31, 2024 0.057
PTI.UN.CA May 31, 2024 0.056
PIX.UN.CA May 31, 2024 0.065
MUSA.CA May 31, 2024 0.046
MREL.CA May 31, 2024 0.075
MPAY.CA May 31, 2024 0.150
MINN.CA May 31, 2024 0.033
MINF.CA May 31, 2024 0.042
MHCD.CA May 31, 2024 0.050
MDIV.CA May 31, 2024 0.060
LYFR.CA May 31, 2024 0.041
LYCT.CA May 31, 2024 0.009
LPAY.CA May 31, 2024 0.175
LMAX.CA May 31, 2024 0.160
LIFE.CA May 31, 2024 0.160
LIFE.B.CA May 31, 2024 0.160
LEAD.CA May 31, 2024 0.105
LEAD.B.CA May 31, 2024 0.105
ILGB.CA May 31, 2024 0.025
ICPB.CA May 31, 2024 0.026
HYLD.CA May 31, 2024 0.143
HYBR.CA May 31, 2024 0.033
HUTS.CA May 31, 2024 0.076
HUTL.CA May 31, 2024 0.117
HUTE.CA May 31, 2024 0.085
HUBL.CA May 31, 2024 0.083
HTAE.CA May 31, 2024 0.130
HRIF.CA May 31, 2024 0.100
HPYT.CA May 31, 2024 0.150
HPYM.CA May 31, 2024 0.080
HPR.CA May 31, 2024 0.032
HPF.CA May 31, 2024 0.025
HMAX.CA May 31, 2024 0.172
HLIF.CA May 31, 2024 0.058
HLFE.CA May 31, 2024 0.080
HIND.CA May 31, 2024 0.070
HIG.CA May 31, 2024 0.055
HHLE.CA May 31, 2024 0.091
HHL.CA May 31, 2024 0.058
HHL.B.CA May 31, 2024 0.058
HGY.CA May 31, 2024 0.050
HGR.CA May 31, 2024 0.046
HFR.CA May 31, 2024 0.041
HFIN.CA May 31, 2024 0.075
HFG.CA May 31, 2024 0.070
HEQT.CA May 31, 2024 0.025
HEB.CA May 31, 2024 0.069
HDIV.CA May 31, 2024 0.171
HDIF.CA May 31, 2024 0.071
HCON.CA May 31, 2024 0.030
HCAL.CA May 31, 2024 0.127
HCA.CA May 31, 2024 0.096
HBNK.CA May 31, 2024 0.090
HBND.CA May 31, 2024 0.130
HBIG.CA May 31, 2024 0.160
HBIE.CA May 31, 2024 0.200
HBFE.CA May 31, 2024 0.081
HBF.CA May 31, 2024 0.060
HBF.B.CA May 31, 2024 0.060
HBAL.CA May 31, 2024 0.030
HAF.CA May 31, 2024 0.036
HAD.CA May 31, 2024 0.024
HAB.CA May 31, 2024 0.031
GLCC.CA May 31, 2024 0.220
FWCP.CA May 31, 2024 0.063
FUD.CA May 31, 2024 0.050
FMAX.CA May 31, 2024 0.163
FLSD.CA May 31, 2024 0.062
FLGD.CA May 31, 2024 0.108
FLGA.CA May 31, 2024 0.047
FLCI.CA May 31, 2024 0.067
FHIS.CA May 31, 2024 0.076
FCII.CA May 31, 2024 0.071
FBGO.CA May 31, 2024 0.057
ETSX.CA May 31, 2024 0.160
ETP.CA May 31, 2024 0.050
ESPX.CA May 31, 2024 0.155
ESPX.B.CA May 31, 2024 0.155
ENCL.CA May 31, 2024 0.290
ENCC.CA May 31, 2024 0.130
EMAX.CA May 31, 2024 0.170
EDGF.CA May 31, 2024 0.046
EBNK.CA May 31, 2024 0.145
EBNK.B.CA May 31, 2024 0.145
EARN.CA May 31, 2024 0.125
DRR.UN.CA May 31, 2024 0.014
DIVS.CA May 31, 2024 0.070
DF.PRA.CA May 31, 2024 0.048
DATA.CA May 31, 2024 0.010
DATA.B.CA May 31, 2024 0.010
CYBR.CA May 31, 2024 0.010
CYBR.B.CA May 31, 2024 0.010
CSBI.CA May 31, 2024 0.044
CPLS.CA May 31, 2024 0.065
CNCL.CA May 31, 2024 0.200
CNCC.CA May 31, 2024 0.100
CGBI.CA May 31, 2024 0.034
CFLX.CA May 31, 2024 0.082
CCRE.CA May 31, 2024 0.065
CCBI.CA May 31, 2024 0.042
CBNK.CA May 31, 2024 0.058
CBND.CA May 31, 2024 0.031
CBIL.CA May 31, 2024 0.205
CASH.CA May 31, 2024 0.200
CARS.CA May 31, 2024 0.020
CARS.B.CA May 31, 2024 0.020
CANL.CA May 31, 2024 0.070
CALL.CA May 31, 2024 0.125
CAFR.CA May 31, 2024 0.076
CACB.CA May 31, 2024 0.070
BSKT.CA May 31, 2024 0.021
BREA.CA May 31, 2024 0.098
BPRF.CA May 31, 2024 0.110
BOND.CA May 31, 2024 0.190
BOND.B.CA May 31, 2024 0.190
BNKL.CA May 31, 2024 0.095
BMAX.CA May 31, 2024 0.104
BLOV.CA May 31, 2024 0.085
BKCL.CA May 31, 2024 0.245
BKCC.CA May 31, 2024 0.150
BFIN.CA May 31, 2024 0.098
BEPR.CA May 31, 2024 0.070
BASE.CA May 31, 2024 0.200
BASE.B.CA May 31, 2024 0.200
BANK.CA May 31, 2024 0.100
AMAX.CA May 31, 2024 0.165
LAPR May 31, 2024 0.117
HAPR May 31, 2024 0.134
AULT.PRD May 31, 2024 0.271
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
Monthly Dividend Paying Stocks 2023
Monthly Dividend Paying Stocks 2024
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2024, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.
X
Wait! Don't leave yet.
Want to receive our latest research absolutely free?


Click the button below for your complimentary copy of Your Early Retirement Portfolio: Dividends Up to 8.7%—Every Month—Forever.

You'll discover the details on 4 stocks and funds that pay you massive dividends as high as 8.7%.